Privacybeleid

Wie zijn wij

Fysiotherapie Berkhout, gevestigd aan Kerkebuurt 170A, 1647 ME Berkhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fysiotherapie Berkhout
Kerkebuurt 170A
1647 ME Berkhout
Telefoonnummer: 0229-553333

Richard Wuisman is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Berkhout Hij is te bereiken via richard@fysiotherapieberkhout.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Fysiotherapie Berkhout verwerkt uw persoonsgegevens, omdat wij als fysiotherapiepraktijk ons aan de geldende richtlijnen van, onder andere, de verzekeraars moeten houden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

– Verslagen over uw behandelingen
– burgerservicenummer (BSN)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Fysiotherapie Berkhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie Berkhout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw behandeling. Denkt u hierbij aan overleg met uw huisarts of behandelend arts. Het delen van uw gegevens gaat via een streng beveiligd systeem (zorgmail). Wilt u liever dat alle informatie via u loopt? Laat u dit dan aan uw behandelend therapeut weten. Dan zal deze een brief aan u meegeven voor uw (huis)arts.

Fysiotherapie Berkhout blijft verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysiotherapie Berkhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via richard@fysiotherapieberkhout.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Berkhout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar richard@fysiotherapieberkhout.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fysiotherapie Berkhout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klik hier
1
Afspraak maken
Welkom op de Whatsapp van Fysiotherapie Berkhout. Type voor het maken van een afspraak uw naam en uw klacht in. We nemen spoedig contact met u op.

Met vriendelijke groet en tot binnenkort, Richard, Frank en Rens, Fysiotherapie Berkhout.